තෙල් පැල්ලම නිසා කඩදාසියට සිදුවන අපූරු වෙනස

No comments
කඩදාසියක් මත තෙල් සහිත ආහාරයක් තබා බලන්න. ඔබට අඩ වශයෙන් පාරදෘශ්‍ය තෙල් පැල්ලමක් පෙනෙනු ඇත. තෙල් ගෑවුණු විට මෙවන් පැල්ලම් ඇතිවන්නේ ඇයිදැයි ඔබ දන්නවාද? කඩදාසි සෑදී ඇත්තේ සෙලියුලෝස් තන්තු සහ ඒවා අතර ඇති කුඩා වාත කුහර වලිනි. ඒ නිසා කඩදාසිය හරහා යෑමේදී ආලෝකයට මාරුවෙන් මාරුවට සෙලියුලෝස් තන්තු සහ වාතය හරහා ගමන් කිරීමට සිදුවේ.

No comments :

Post a Comment