භාගයක් - කෑමට පෙරසාමාන්‍යයෙන් අපට බෙහෙත් පෙති ගැනීමට සිදුවන මාත්‍රා විවිධාකාර වේ. වේලකට එකක්, දෙකක් ගැනීමට සිදුවනවා මෙන්ම පෙත්තකින් භාගයක් ගැනීමට නිර්දේශ කරන අවස්ථා ද බහුලය. 

නමුත් පෙති භාගයක් හරියාකාරව කඩාගැනීමට ඇති අපහසුතාව නිසා සමහරුන්ට භාගයේ මාත්‍රාවම තවත් හිසරදයකි. එක භාගයක් හරිහැටි කඩා ගත්තත් අනෙක් කැබැල්ල ඇතැම් විට කුඩුවී යාම නිසා එය විසි කරන්නට පවා සිදුවේ. මේ නිසා ගෙදර දොරේ පිහියක් වැනි උපකරණයකින් බෙහෙත් පෙති කැඩීමට යාමෙන් බෙහෙත් අපතේ යනවා මෙන්ම එය සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිත නොවීමද අපට ගැටලුවකි.  


මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් යෝජනා කරන්නට ඔබට පුලුවන්ද?
මෙයට සාර්ථක පිලියමක් සොයාගැනීමට වෙන්කට් රාවෝ නම් ඉන්දියානු විද්‍යාඥයා සමත් වී ඇත. එය කෙතරම් සරල උපක්‍රමයක්ද යන වග ඔබට මෙම පෙත්තේ හැඩය දෙස බැලීමෙන්ම පැහැදිලි වනු ඇත. මෙම අදහස ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ඔහුට 2012 වසරේ Red Dot ජාත්‍යන්තර නිර්මාණ තරඟාවලියේ ශූරතාව හිමි විය. 
මෙම ක්‍රමය ඔහු නම් කර ඇත්තේ “Half Dose” (භාගයේ මාත්‍රාව) ලෙසිනි.

හරියටම භාගය වෙන් කලයුතු ස්ථානය ඉතා සිහින් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති නිසා එතැනට ඇඟිල්ල තබා තද කල විට පහසුවෙන්ම කැබලි දෙකකට වෙන් වී යයි.ආවරණය තුල තිබියදීම වුවත් මෙම ක්‍රමයට බෙහෙත් පෙත්තක් කඩා ගැනීම කල හැකිය.

නිවැරදිවම භාගයේ මාත්‍රාව ගත හැකි වීමත් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වීමත් නිසා මෙම සරල විසඳුම  ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් ලොව ඖෂධ කර්මාන්තයට එක්කාසු වනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා කරයි.

වඩාත් සරල ගැටලුවද, නැත්නම් විසඳුමද?
තවත් ගැටලුවක් , ඉතිරි වන භාගයට හුලං වැදෙන නිසා එය තබාගැනීමටත් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වී ඇත.
මෙහි විසඳුමට හිමි සම්මානය ඔබේද?

සැකසුම - යුමාල් චතුරංග