අපි හිතන්නේ නැති පැත්තක්

කවදාවත්ම වහල තියන ගරාජයක් තුලට වී මෝටර් රථයක් පණ ගන්වන්න එපා. වහල තියන ගරාජයක් තුල ඔක්සිජන් හීන නිසා රථයේ එන්ජිම තුල සිදුවන්නේ අර්ධ දහනයකි. ඒ නිසා වැඩිපුර නිපදවෙන්නේද කාබන් ඩයොක්සියිඩ් නොව කාබන් මොනොක්සියිඩ් වේ. කාබන් මොනොක්සියිඩ් කියන්නේ විෂ වායුවක්. මෙම වායුව සුළු ප්‍රමාණයක් ආශ්වාස කිරීමෙන් වුවද විවිධ රෝගී තත්ව ඇතිවිය හැක. හෘදය දුර්වල වීම, ස්නායු දුර්වල වීම, නීරක්තිය සිරුරේ සිදුවන පරිවෘත්තිය ක්‍රියා අඩාල වීම හා අවසානයේ මරණය පවා සිදු විය හැක. දිනක් නුවරඑලිය ප්‍රදේශයේ සංචාරක නිවසක් තුල තරුණයන් දෙදෙනෙක් ශීත කාලගුණය නිසා නිවසේ දොර ජනෙල් හොදින් වසාගෙන , චිමිණිය තුල ගිනි මැලයකුත් ගහගෙන නිදාගෙන. පසුවදා උදයේ මොවුන් දෙදෙනා පිබිදුනේ නැත. ඒපමණක් නොව ඔවුන්ගේ ශරීර මුළුමනින්ම නිල් පැහැ වී තිබිණි. සිදුවුයේ කුමක්ද ? ඔවුන් මුළුමනින්ම නිවස වසා තිබුන නිසා නිවස තුලට ඔක්සිජන් ලැබුනේ නැත. එම නිසා ගිනි මලය තුල සිදුව්යේ අර්ධ දහනයකි. ගිනි මැලයෙන් වැඩිපුර පිටවුයේද කාබන් ඩයොක්සියිඩ් නොව කාබන් මොනොක්සියිඩ් ය. ඔවුන් වැඩිපුර ආශ්වාස කලේද ඔක්සිජන් නොව කාබන් මොනොක්සියිඩ් ය.මෙම කාබන් මොනොක්සියිඩ් හිමොග්ලොබින් වර්ණකය සමග එකතු වී නිල් පැහැති සංකීර්ණයක් සදයි. මෙය සිරුරපුරා සාමාන්‍ය පරිවෘත්තිය ක්‍රියා අත්හිටුවයි. එම නිසා ඔවුන් මරණයට පත්විය. ජනෙල් දොරවල් වසා ඇති කාමරයක සිට ලිප ගිනි මෙලවීම, ඔක්සිජන් සීමත ස්ථානයක සිට කාබන් අඩංගු ද්‍රව්‍ය දහනය කිරීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතු බව දැන් ඔබට වැටහෙනවාද ?
-මධුසංඛ බාලසුරිය